Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Polityka prywatności oraz Cookies

Polityka prywatności oraz stosowania plików Cookies w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie
Polityka prywatności oraz stosowania plików Cookies w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników serwisów informatycznych Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie (dalej zwany: Serwisem); ul. Dworcowa 9A, 05-126 Nieporęt.
Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników Serwisów. W szczególności dbamy o ochronę danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:
 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Korzystanie z Serwisów jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
Informujemy, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, BIP i innych, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami.
Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików Cookies.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.


Słownik pojęć:
 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
I. Administrator i Inspektor Danych Osobowych
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie reprezentowany przez Dyrektora, ul. Dworcowa 9A, 05-126 Nieporęt (dalej: Administrator).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Dariusz Piesio, którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając widomość mailową na adres:altertolaw@gmail.com lub wysyłając korespondencję na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie: ul. Dworcowa 9A, 05-126 Nieporęt.
II. Gromadzenie danych
W zakresie korzystania z Serwisów przez Użytkownika mogą być przechorowywane zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisów. Serwisy mogą zbierać w sposób automatyczny informacje.
W zakresie funkcjonalności strony Użytkownik może sam przekazać dobrowolnie swoje dane osobowe w konkretnym celu.
III. Automatyczne zbieranie informacji
Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje o wizytach i korzystaniu z witryn;
 • informacje, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 • informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie;
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej;
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.
Prawa Użytkownika
Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania przekazanych danych osobowych posiada w stosunku do danych przekazanych uprawnienia na zasadach określonych w przepisach RODO w tym prawo do:
 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, bez wpływu na przetwarzanie dokonane przez Administratora przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem celów przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych byłoby niezgodne z obowiązującym prawem;
Aktualizacja danych osobowych
Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Ujawnianie danych osobowych
Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 • w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności podmiotom realizującym zadania dla Nas oraz świadczenia usług,
Bezpieczeństwo danych osobowych
Wprowadziliśmy zasadne, optymalne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
Transmisja informacji przez Internet
Użytkownik Serwisów musi być świadomy i przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest w pełni gwarantowane.
Strony Internetowe osób trzecich
Nasze Serwisy zawierają hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.
IV. Wykorzystanie plików Cookies
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Microsoft Edge
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari

V. Nowelizacje Polityki prywatności
Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji.