Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zapraszamy na wystawę grafik "Biblia w sztuce"

Od 11 do 31 marca w Gminnym Ośrodku Kultury będzie można oglądać wystawę grafik "Biblia w sztuce", wypożyczonych ze zbiorów pana Dariusza Matyjasa.

BIBLIA W SZTUCE
Na wystawę składa się 100 grafik religijnych ilustrujących w formie drzeworytów, litografii i serigrafii Pismo Święte. Są to dzieła dziewięciu wybitnych twórców od XVI do XX w., ilustrujące cykle biblijne Starego i Nowego Testamentu.
Wystawa pokazuje dwa podejścia do ilustracji religijnej - tradycyjne i nowoczesne. Nurt tradycyjny ilustracji biblijnej prezentowali Albrecht Durer, Rembrandt van Rijn, Gottfried Engelmann oraz Gustav Dore. Artystami XX w., wykonującymi ilustracje biblijne w sposób niekonwencjonalny są: Marc Chagall, Salvador Dali, Otto Dix, Oscar Kokoschka oraz Andrzej Strumiłło.

Albrecht Durer (1471-1528), niemiecki malarz i grafik, uważany za najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiego renesansu. Do perfekcji opanował techniki graficzne: drzeworyt i miedzioryt, podniósł je do rangi samodzielnych dzieł plastycznych. Stworzył cykle biblijne: Małą Pasję, Dużą Pasję, Apokalipsę.

Rembrandt van Rijn (1606-1669), Holender, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach sztuki. W grafikach największą uwagę poświęcał człowiekowi i jego psychologicznej charakterystyce. Malował portrety, sceny biblijne i pejzaże.

Godefroy (Gotttfried) Engelmann (1788-1839), litograf, drukarz, rysownik, malarz francuski. Był prekursorem stosowania we Francji techniki litograficznej. Obok działalności na polu nowych technik graficznych i drukarskich znany jest także z wykorzystania po raz pierwszy w świecie litografii do opublikowania cyklu 52 reprodukcji dzieł Rafaela Santi ilustrujących Biblię.

Gustave Doré (1832-1883), grafik, malarz i rzeźbiarz francuski. Twórca akwarel, karykatur i ilustracji tekstów. Sławę zawdzięcza ilustracjom do dzieł klasyki literatury światowej, w tym Biblii powstałym w latach 1864-1866. Cykl 230 grafik - wykonanych na podstawie szkiców artysty przez zespół 40 rytowników - stał się jednym z wzorców dla ilustrowania tekstu Pisma Świętego w II połowie XIX i XX wieku.

Marc Chagall (1887-1985), malarz, grafik i rzeźbiarz francuski pochodzenia rosyjskiego. Indywidualny styl jego sztuki to efekt połączenia przez artystę swobodnej gry form oraz kolorów z elementami symbolicznymi, groteskowymi i fantastycznymi. W ten sposób twórca odwoływał się stale do swoich korzeni - tradycji żydowskiej. Biblię rozpoczął ilustrować w 1931 roku pod wpływem podróży do Palestyny w 1930 roku. Całość ukończona w 1952 roku, a opublikowana w 1957 roku stała się nie tylko jednym z najważniejszych dzieł Chagalla, ale i inspiracją dla nowoczesnej ilustracji książkowej Pisma Świętego.

Salvador Dali (1904-1989), malarz, rzeźbiarz, grafik, projektant hiszpański. Teoria sztuki kreowanej przez artystę odwoływała się do pozornie sprzecznych, wykluczających się pierwiastków akademizmu i halucynacyjnej "zjawiskowości" obrazowania. Było to także odzwierciedlenie ekscentryzmu twórcy oraz jego stylu życia. Wyrazem skomplikowanej osobowości artysty, ale i jego mistrzostwa warsztatowego są powstałe w latach 1964 - 1969 ilustracje do Biblii Sacra.

Otto Dix (1891 - 1969), malarz, rysownik, grafik niemiecki. Jego sztuka - pod wpływem doświadczeń I i II wojny światowej, totalitaryzmu III Rzeszy, podziału Niemiec po 1945 roku na dwa państwa - przeszła wielką transformację. Od impresjonizmu, poprzez Neue Sachlichkeit (Nową Rzeczowość), czyli ilustrowanie codzienności w pełnych wstrząsającej ekspresji i prawdy psychologicznej, werystycznych, ale i karykaturalnych dziełach - po pochodzące ze schyłku życia, przesycone mistycyzmem religijnym i ekspresją dzieła. Ilustracje do Ewangelii wg. św. Mateusza z 1960 roku przybliżają ten okres twórczości artysty, który określa się mianem czasu między dwiema ojczyznami (NRD i RFN).

Oskar Kokoschka (1886-1980) austriacki malarz, grafik i poeta. Działał w okresie wiedeńskiej secesji , następnie ekspresjonizmu. Najsłynniejszy przedstawiciel berlińskiej grupy artystycznej Der Sturm. Jego sztuka to ekspresjonizm czyli styl mówiący , dramatyczny i konwulsyjny: dramatyczne ujęcia, charakterystyczne pozycje ramion i dłoni z rozstawionymi i zagiętymi palcami. Tematykę prac Kokoschki stanowią portrety, pejzaże, kompozycje figuralne o zdecydowanie antywojennej wymowie, sceny biblijne.

Andrzej Strumiłło (ur.1927 w Wilnie) polski malarz, grafik, fotograf, pisarz i scenograf. W 1988 roku stworzył cykl Psalmów -18 obrazów na potrzeby dźwigniętej z ruin synagogi sejneńskiej. Jak to określił ks. Józef Sadzik w przedmowie do tłumaczeń Psalmów Czesława Miłosza stanowią one niezrównany wyraz uniwersalizmu rzeczywistości ludzkiej.
Umieszczono: 24.02.2018 r., godz. 09.47